Bc. Petr Čížek

Diplomová práce

Obraz Německa v amerických médiích 1945-1950

Image of Germany in American media 1945-1950
Anotace:
Tato práce si klade za cíl zachytit proměny mediálního obrazu Německa ve Spojených státech amerických v letech 1945-1950. Představy americké veřejnosti o nacistickém Německu v závěru druhé světové války byly značně deformované díky zjednodušujícímu pohledu válečného zpravodajství. V poválečných letech se však budoucnost Německa stala předmětem sporu se Sovětským svazem. V této situaci se mediální obraz …více
Abstract:
Objective of this study is the analysis of the changing image of Germany in the American media in the years 1945-1950. At the end of World War Two, the American idea of Nazi Germany was deformed by simplifying view of wartime news reports. After the war , the future of Germany became a subject of dispute with the Soviet Union. In this situation the image of Germany quickly changed. By the time of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
Zveřejnit od: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michal Ulvr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čížek, Petr. Obraz Německa v amerických médiích 1945-1950. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická