Bc. Uršula KLIMSZOVÁ

Diplomová práce

Neurolingvistické programování a osoby s mentálním postižením

Neuro-linguistic programming and people with mental retardation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možností využití technik neurolingvistického programování (NLP) při práci s dospělými osobami s mentální retardací. Teoretická část definuje principy a popisuje vybrané techniky neurolingvistického programování. Zabývá se vymezením pojmu mentální retardace, klasifikací mentální retardace a způsoby práce s cílovou skupinou. Využívá poznatků psychopedické andragogiky. Praktická …více
Abstract:
The dissertation treats the possibility of using techniques of neuro-linguistic programming (NLP) in working with adults with mental retardation. The theoretical part defines principles and describes chosen techniques of neuro-linguistic programming. It treats a determination of the term ?mental retardation?, a classification of mental retardation and ways of working with the target group. It profits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 19337

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Jurtíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIMSZOVÁ, Uršula. Neurolingvistické programování a osoby s mentálním postižením. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe