Mgr. Marek Chrastina, Ph.D.

Disertační práce

Studium rychlých změn jasnosti interagujících dvojhvězd

Study of fast light changes of interacting binaries
Abstract:
My dissertation thesis presents CCD photometry of variable stars. Mass transfer between components and presence of accretion disk and circumstellar matter are typical features in interacting binaries. They were suggested to be responsible for fast irregular shorttime- scale light variations with low amplitudes, so-called flickering. There are just few observational studies of the phenomenon. I obtained …více
Abstract:
V dizertacnej práci sa venujem CCD fotometrii premenných hviezd. Interagujúce sústavy sú charakteristické prenosom hmoty a prítomnostou akrécneho disku a okolohviezdnej obálky. Fotometricky sa tieto štruktúry môžu prejavovat nepravidelnými rýchlymi variáciami jasnosti s malými aplitúdami, tzv. flickeringom. Observacne je jav málo preskúmaný. Získal som rozsiahly vlastný pozorovací materiál pre symbiotické …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D., RNDr. Theodor Pribulla, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta