Mgr. Eva Šprtová

Bachelor's thesis

Fourierova forma sezónních modelů v lineárních dynamických modelech

Fourier form seasonal models in DLMs
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme sezónním dynamickým lineárním modelům, které časovou řadu rozkládají na trend, sezónní, cyklickou a náhodou složku a následně jednotlivé složky modelují stochasticky. Práce je zaměřena na základní teorii náhodných procesů a stavově-prostorové modely, jejichž speciálním případem jsou dynamické lineární modely. Dále uvádí základní jednorozměrné strukturální modely …more
Abstract:
In this thesis we study seasonal dynamic linear models in which an observed time series is decomposed into trend, seasonal, cyclical and random components and these components are stochastic. The thesis focuses on a basic theory of stochastic processes and state-space models with their special case called dynamic linear models. It also introduces basic univariate structural time series models in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Mathematics / Financial and Insurance Mathematics