Bc. Zuzana Drozdová, DiS.

Diplomová práce

Ocenění podniku pomocí metody volných peněžních toků

Company valuation using free cash flow method
Anotace:
Ocenění podniku pomocí metody volných peněžních toků je tématem této diplomové práce, jejímž hlavním cílem je stanovit tržní hodnotu analyzované společnosti na základě výnosové metody diskontovaných peněžních toků ve variantě Entity, doplněné metodou tržního porovnání.
Abstract:
Company valuation using the free cash flow method is the topic of this thesis and the main focus is to determine the market value of the company based on discounted cash flow method in the variant Entity, supplemented using the market comparison method.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2015
  • Vedoucí: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance