Petr Smolen

Bachelor's thesis

Vliv interní komunikace na prosperitu a výkonnost firem

Internal communications and their influence on welfare and efficiency of companies
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou a objasněním základních pojmů v oblasti komunikace ve vnitrofiremním prostředí, nastiňuje jaký je cíl a účel vnitrofiremní komunikace a zamýšlí se nad zásadním vlivem komunikace na prosperitu a výkonnost firmy. V praktické části se věnuje sociologickému výzkumu firmy LML FINANCE, s.r.o. formou kombinovanou. Výstupem je analýza sociologického výzkumu a návod …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of internal corporate communication and it explains the basic concepts, aims, and purposes. It also outlines the vital influence of internal corporate communication on the prosperity and performance of a company. In the practical section, it deals with the sociological study of the company LML FINANCE, s.r.o. in a combined form. The output is the analysis of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016
Accessible from:: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Renata Oralová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Smolen, Petr. Vliv interní komunikace na prosperitu a výkonnost firem. Brno, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe