Petr Smolen

Bachelor's thesis

Vliv interní komunikace na prosperitu a výkonnost firem

Internal communications and their influence on welfare and efficiency of companies
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou a objasněním základních pojmů v oblasti komunikace ve vnitrofiremním prostředí, nastiňuje jaký je cíl a účel vnitrofiremní komunikace a zamýšlí se nad zásadním vlivem komunikace na prosperitu a výkonnost firmy. V praktické části se věnuje sociologickému výzkumu firmy LML FINANCE, s.r.o. formou kombinovanou. Výstupem je analýza sociologického výzkumu a návod …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of internal corporate communication and it explains the basic concepts, aims, and purposes. It also outlines the vital influence of internal corporate communication on the prosperity and performance of a company. In the practical section, it deals with the sociological study of the company LML FINANCE, s.r.o. in a combined form. The output is the analysis of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zverejniť od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Renata Oralová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smolen, Petr. Vliv interní komunikace na prosperitu a výkonnost firem. Brno, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe