Bc. Linda Řádková

Bakalářská práce

Aplikace metodiky pro tvorbu map povodňových rizik v prostředí nekomerčních GIS

Application of the methodology for creation of flood risks in the non-commercial GIS
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je aplikace metodiky tvorby map povodňových rizik v prostředí nekomerčních GIS. Práce obsahuje zhodnocení GIS nástrojů a zpracování vstupních dat území Veselí nad Lužnicí. Data budou implementována v programu ArcGIS a ve zvoleném open source softwaru, u nichž bude proveden popis postupu práce. Výsledkem bude provedené srovnání výhod a nevýhod obou softwarů.
Abstract:
The theme of this Bachelor thesis is the application of the methodology of flood risk maps in a non-commercial GIS. The work contains an evaluation of GIS tools and processing input data territory of Veselí nad Lužnicí. The Data will be implemented in the program saving ArcGIS and in the open source software, which will be carried out by the description of the procedure. The result will be performed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Popelínský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika