Klára Marková

Master's thesis

Digital marketing - komunikační strategie firmy s ohledem na rozdílné věkové skupiny

Digital marketing - Communication strategy of the company with respect to different age groups
Abstract:
Diplomová práce se zabývá současnou digitální marketingovou komunikací značky NIVEA, rozdíly v digitální komunikaci s ohledem na rozdílné věkové skupiny a návrhem nové strategie, opírající se o rozhovory se zástupci digitální a mediální agentury. Návrh nové strategie zrcadlí také výsledky průzkumu prováděného pro účely této práce. Teoretická část obsahuje literární rešerše, které poskytují přehled …more
Abstract:
The thesis is engaged in analysis of current marketing digital communication of NIVEA brand and the differences between specific target groups. There are suggested new communication strategy which come out from online research and interview with representatives from digital and media agency. The theoretical part contains literary research which provides comprehensive overview about digital marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2019
  • Supervisor: Jan Závodný Pospíšil
  • Reader: Kristina Baracová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78119