Ing. Petr Pavlas

Bakalářská práce

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Customer Relationship Management and Value Creation and Value Added Product
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky. Je rozdělena do třech kapitol. První kapitola je věnována vzniku a vývoji řízení vztahů se zákazníky od historického počátku až do současnosti. Druhá kapitola je již zaměřena na konkrétní společnost a popisuje, jak firma aplikuje tuto marketingovou strategii v praxi. Třetí kapitola analyzuje za pomocí analýzy SWOT současný stav CRM ve společnosti …více
Abstract:
This work is focused on customer relationship management. It is split into three chapters. First chapter is devoted to the creation and development of customer relationship management from the historical beginnings to the present. The second chapter is focused on a specific company, and describes how the company applies this marketing strategy in practice. The third chapter analyzes the use of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Zdeněk Čapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS