Bc. Adéla Grycová

Master's thesis

Vliv přijetí měny euro na reálnou konvergenci

Eurozone joining impact on states' convergence
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Vliv přijetí měny euro na reálnou konvergenci" je zhodnocení dopadů přijetí měny euro na reálnou konvergenci vybraného státu. Zhodnocení je prováděno za pomoci regresní analýzy ekonomické konvergence vybraných států. První část práce se věnuje teoretickému základu a výberu přístupu k analýze konvergence. Druhá část následně zachycuje hospodářský vývoj vybraných států včetně …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Eurozone joining impact on states’ convergence” is to assess whether adoption of Euro might affect the states’ real convergence. The assessment is conducted based on regression analysis of economic convergence of selected countries. First part focuses on theoretical framework and selection of approach towards the research. The second part subsequently depicts economic …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Hana Bartušková, Ph.D.
  • Reader: Ph.D. Oleg Deev

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta