Bc. Petr Muška

Diplomová práce

Uplatnění nástrojů Web 2.0 v projektovém řízení

Application of Web 2.0 in project management
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím nástrojů Web 2.0 v projektovém řízení. V teoretické části diplomové práce je popsána problematika komunikace a význam znalostního managementu v projektovém řízení. Dále si tato část klade za cíl seznámit čtenáře s vybranými nástroji Web 2.0, které umožňují týmům efektivně spolupracovat a sdílet znalosti v rámci projektu. Praktická část je především zaměřena na popis …více
Abstract:
Diploma thesis is dealing with using Web 2.0 tools in project management. The theoretical part describes problems of communication and the importance of knowledge management in project management. Further, selected tools will be introduced to the reader in this part, which allows project teams to efficiently collaborate and share knowledge within a project. The practical part is mainly focused on describing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Muška, Petr. Uplatnění nástrojů Web 2.0 v projektovém řízení. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika