Bc. Kamila Krutilová

Diplomová práce

Reflektivní praxe v práci lektorů cizích jazyků

A reflective practice in foreign language teachers' work
Anotace:
Diplomová práce se zabývá reflektivní praxí v práci lektorů cizích jazyků. Práce je členěna na dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické části práce se zabývám definicí reflektivní praxe, jejími metodami a technikami, potenciály a limity reflektivní praxe a tématem lektora. V empirické části je mým cílem zodpovědět otázku, jaké prvky reflektivní praxe můžeme najít v práci lektorů cizích jazyků …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of a reflective practice in foreign language teachers’ work. The thesis is divided into two parts – theoretical and empirical. The focus of the theoretical part is on defining the term reflective practice, its methods and techniques, benefits and barriers of reflective practice and finally the teacher. The goal in the empirical part of this thesis is to answer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta