Bc. Ivana Rufferová

Diplomová práce

Význam sippingu v ambulantní nutriční podpoře u onkologických pacientů

Importance of nutritional support with sipping in ambulatory cancer patients
Anotace:
Účelem této práce je nastínit, jaký má význam nutriční podpora formou sippingu u ambulantních onkologických pacientů. Teoretická část se zabývá důsledky onkologického onemocnění a jeho léčby na nutriční stav pacienta, způsobem zjišťování výživového stavu, možnostmi nutriční podpory a různými aspekty užívání sippingu u onkologických pacientů. Praktická část se zabývá zjišťováním, jaký je výživový stav …více
Abstract:
The purpose of the thesis is refer to importance of nutritional support with sipping in ambulatory cancer patients. The theoretical part of thesis deals with the consequence of cancer and its treatment on patient´s nutritional status, methods to identify nutritional status, options of nutritional support and various aspects of usage sipping in cancer patients. The practical part deals with evaluating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
  • Oponent: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy