Tereza Šikýřová

Master's thesis

Vnitřní kontrolní systém ve vybrané obchodní společnosti

The internal control system in a specific company
Anotácia:
Náplní této diplomové práce je téma vnitřního kontrolního systému ve vybrané obchodní společnosti. Stávající koncepce vnitřního kontrolního systému podniku je porovnávána se standardem pro nastavení systému vnitřního řízení a kontroly tzv. COSO.Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá představením společnosti a jejím vývojem. V druhé části je popisován vnitřní kontrolní systém společnosti …viac
Abstract:
The thesis focuses on the topic of internal control system in a specific company. The current concept of internal control in the company is compared to the COSO.This thesis is divided into four parts. The first part deals with the introduction of the company and its development. The second part describes company´s internal control divided into parts such as control environment, risk assessment, information …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedúci: Jiří Pelák
  • Oponent: Jaroslava Roubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72835