Bc. Nikola Brambergerová

Bakalářská práce

Catering versus provoz ala carte

Catering versus operation ala carte
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout všeobecné možnosti optimalizace provozu ala carte a cateringu při pořádání společensko-gastronomických eventů s ohledem na preference potenciálních klientů. Druhým hlavním cílem bakalářské práce bylo formulovat doporučení pro začínající podnikatele v gastronomickém průmyslu. Dílčím cílem této bakalářské práce bylo identifikovat výhody a nevýhody provozu …více
Abstract:
The main objective of this bachelor´s dissertation was to propose the general options of operation ala carte and catering in organising the socio-gastronomic events with regard to the preferences of potential clients. The second main objective of bachelor´s dissertation was to formulate the recommendations for new entrepreneurs in the gastronomic industry. The partial objective of this bachelor´s dissertation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Petr Studnička, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze