Bc. Šárka Staníková

Diplomová práce

Plán marketingového komunikačního mixu pro restaurační zařízení pro rok 2014

Plan of Marketing Communication Mix for Restaurant for 2014
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit plán marketingového komunikačního mixu pro restaurační zařízení. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První, teoretická část, se zabývá poznatky z oblasti marketingu, marketingového mixu a marketingového mixu ve službách, marketingové komunikace i jejím novým trendům. Druhá, praktická část se zabývá představením restauračního zařízení, analýzou jejího současného …více
Abstract:
The main objective of this diploma thesis is to create a plan of the marketing communication mix for the restaurant. The diploma thesis consists of two parts. First theoretical part deals with marketing knowledge, marketing mix, marketing mix in services, marketing communication and new trends. Second practical part deals with the restaurant introduction, analysis of current situation, PEST analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Staníková, Šárka. Plán marketingového komunikačního mixu pro restaurační zařízení pro rok 2014. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe