Bc. Nikola Brambergerová

Bachelor's thesis

Catering versus provoz ala carte

Catering versus operation ala carte
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout všeobecné možnosti optimalizace provozu ala carte a cateringu při pořádání společensko-gastronomických eventů s ohledem na preference potenciálních klientů. Druhým hlavním cílem bakalářské práce bylo formulovat doporučení pro začínající podnikatele v gastronomickém průmyslu. Dílčím cílem této bakalářské práce bylo identifikovat výhody a nevýhody provozu …more
Abstract:
The main objective of this bachelor´s dissertation was to propose the general options of operation ala carte and catering in organising the socio-gastronomic events with regard to the preferences of potential clients. The second main objective of bachelor´s dissertation was to formulate the recommendations for new entrepreneurs in the gastronomic industry. The partial objective of this bachelor´s dissertation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2016
  • Supervisor: Ing. Blanka Zimáková
  • Reader: Ing. Petr Studnička, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze