Martina Janů

Master's thesis

Public relations ve vybrané organizaci

Public relations in a selected organization
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení PR komunikace v rámci komunikační strategie neziskové organizace Člověk v tísni, o. p. s., na základě analýzy současné strategie a výzkumu vnímání organizace občanskou veřejností. Vedlejším cílem je formulovat doporučení pro PR komunikaci organizace s vnímáním limitů v mezinárodním kontextu. Teoreticko-metodologická část se zabývá neziskovými organizacemi …more
Abstract:
The main aim of the diploma thesis is to evaluate PR communication within the communication strategy of a non-profit organization People in Need. The secondary aim is to further formulate recommendations for PR communication of organizations with the perception of limits in the international context. The theoretical and methodological part deals with non-profit organizations, public relations and PR …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2021
  • Supervisor: Alena Filipová
  • Reader: Jiří Zeman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84583