Bc. Romana Binková

Diplomová práce

Řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku

Human Resources Management in the chosen company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá oblastí řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku se zaměřením na systém obsazování volných pracovních míst, odměňování a vzdělávání zaměstnanců. Cílem diplomové práce je navrhnout doporučení či případné změny v oblastech obsazování volných pracovních míst, odměňování a vzdělávání zaměstnanců ve vybrané společnosti. V teoretických východiscích jsou objasněny například činnosti …více
Abstract:
This dissertation deals with the subject area of human resource management in a selected enterprise with a focus on systems of employee procuration, hiring, compensation, and education. The aim of the dissertation will be to propose recommendations or potential changes in the areas of employee compensation, hiring and education in the selected company. The theoretical part contains explanations of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní