Eva Svatoňová

Bakalářská práce

Marketingový mix v oblasti služeb

Service marketing mix
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu společnosti A-Z Projekt s.r.o., která se orientuje na zprostředkování vlastního bydlení pomocí balíčku služeb. Cílem bakalářské práce je navrhnout změny pro zlepšení propagace podniku. Důraz je kladen na tvorbu nového komunikačního mixu a změnu vnímání poskytovaných služeb jako balíčku.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of marketing mix of A-Z Projekt s.r.o., which is focused on mediation of own housing by means of services. The aim of the bachelor thesis is to propose changes to improve the company promotion. Emphasis is placed on creating a new communication mix and changing the perception of services as a package.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svatoňová, Eva. Marketingový mix v oblasti služeb. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní