Zdeňka Matyášová

Diplomová práce

Financování sociálních služeb v obcích

Financing of Social Care in Municipalities
Anotace:
Charakteristika územní samosprávy, její vznik a vývoj v českých zemích. Komunitní plánování, jeho zásady a principy. Vymezení pojmu sociální služby. Systém sociálních služeb, jejich plánování a rozvoj, typy sociálních služeb. Rozpočet územní samosprávy a podíl obcí na financování sociálních služeb. Vztah obcí, kraje a státu k sociálním službám. Použité metody: analýza odborných pramenů, dotazník, statistické …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM210

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 4. 2010
  • Vedoucí: Eva Šimková
  • Oponent: Iva Krunčíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv