Mgr. Jana Michalčíková

Master's thesis

Vzdělávací potřeby u pracovníků zvolené organizace

Educational needs for the employees of the organization
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá tématem vzdělávacích potřeb u zaměstnanců zvoleného podniku. V teoretické části nejprve zasazuji tuto problematiku do terminologického konceptu širšího tématu, jímž je společnost, její podoby a projevy dopadu změn na fungování společnosti. Na základě toho dále rozpracovávám teoretický rámec rozvoje a vzdělávání ve specifickém firemním prostředí. Z těchto teoretických …viac
Abstract:
The thesis´ focus is on educational needs for employees of one selected company. In the beginning I put such problematics into a terminological-draft of a wider subject matter, which is a society itself - its forms and repercussions to changes towards the functioning of society. In accordance with that, I develop a theoretical framework of development and educational processes within specific corporate …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedúci: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta