Bc. Jana Červinková

Bakalářská práce

Vliv projektů Jižního koridoru na energetickou bezpečnost dotčených zemí

Influence of the Southern Gas Corridor projects on energy security of affected countries
Anotace:
Práce se zabývá projekty jižního koridoru v jejich současné podobě, tedy rozšířením plynovodu SCP a plynovody TANAP a TAP. Cílem je zhodnotit dopady jižního koridoru na energetickou bezpečnost Gruzie, Turecka, Řecka, Albánie a Itálie, které jsou tranzitními zeměmi plynovodů. Jednotlivé země byly zkoumány prostřednictvím jedinečných případových studií, které tvoří jádro celého textu. Čtenář bude nejdříve …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the Southern Corridor infrastructure in its current form - the SCP expansion and pipelines TANAP and TAP. The main objective of the thesis is to assess the impact of the Southern Corridor on the energy security of Georgia, Turkey, Greece, Albania, and Italy, the transit countries of the Southern Corridor. This thesis uses a method of unique case studies, which form …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Jirušek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií