Ján Šimunič

Bachelor's thesis

Obchodný register

Register of Business Names
Abstract:
In the first chapter, I addressed the historical development of the commercial register, functioning and organization in the world as also in our territory. One of the important parts of this chapter is also a comparison of the current status of the records management business entities in the United States and the European Union, their fundamental differences. The second chapter is devoted to an important …more
Abstract:
V prvej kapitole som sa venoval historickému vývoju obchodného registra, jeho fungovaniu a organizácií ako vo svete taktiež aj na našom území. Jednou z významných častí tejto kapitoly je taktiež porovnanie aktuálneho stavu vedenia evidencie podnikateľských subjektov v Spojených štátoch amerických a taktiež štátov Európskej únie, ich zásadné rozdiely. Druhá kapitola je venovaná dôležitej súčasti obchodného …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2009
  • Supervisor: JUDr. Edita Hajnišová, PhD.
  • Reader: JUDr. Petra Raučinová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK