Ján Šimunič

Bakalářská práce

Obchodný register

Register of Business Names
Abstract:
In the first chapter, I addressed the historical development of the commercial register, functioning and organization in the world as also in our territory. One of the important parts of this chapter is also a comparison of the current status of the records management business entities in the United States and the European Union, their fundamental differences. The second chapter is devoted to an important …více
Abstract:
V prvej kapitole som sa venoval historickému vývoju obchodného registra, jeho fungovaniu a organizácií ako vo svete taktiež aj na našom území. Jednou z významných častí tejto kapitoly je taktiež porovnanie aktuálneho stavu vedenia evidencie podnikateľských subjektov v Spojených štátoch amerických a taktiež štátov Európskej únie, ich zásadné rozdiely. Druhá kapitola je venovaná dôležitej súčasti obchodného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Edita Hajnišová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Petra Raučinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře