Mgr. Pavla Kostková

Bakalářská práce

Language of Cosmetic Advertising: Discourse analysis

Language of Cosmetic Advertising: Discourse analysis
Anotace:
Anotace Bakalářská práce Language of advertising: Discourse analysing rozebírá jazyk, který reklama používá ke sdělování záměrů a informací. Tato práce je zaměřena na rozbor reklam kosmetických výrobků, zejména rtěnek. Cílem této práce je zjistit jaké přesvědčovací prostředky působí na zákazníka, jakými gramatickými prostředky jazyk operuje a do jaké míry se reklamy liší.
Abstract:
Diploma thesis Language of cosmetic advertising: Discourse analysing deals with language used in advertising as a means of messages all advertisements are carrying in. This thesis is going to analyse advertisements specialized on cosmetic products, mostly on lipsticks. The purpose of this study is to try to discover what tools make people buy promoted products, what grammar structures are used, how …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta