Jitka Pavlíčková

Bakalářská práce

Projekt Zdravá mateřská škola - tvorba projektu a jeho ověření

Project of healthy nursery school - creating of the project and its verification.
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na 2 části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá zdravím dětí, jaké zdravotní problémy je v předškolním věku mohou postihnout. Dále pojednává o zdraví spojeném s Vánoci. Následující kapitoly jsou věnovány Zdravé mateřské škole z historického hlediska, jejímu vývoji v České republice, její filosofii, cílům a základním pilířům. Závěr této části popisuje projekt …více
Abstract:
The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theore-tical part deals with children's health, what health problems in preschool age they could have. It also deals with health associated with Christmas. The following chapters are de-voted to Healthy Nursery School from a historical perspective, its development in the Czech Republic, its philosophy, objectives and basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
Zveřejnit od: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavlíčková, Jitka. Projekt Zdravá mateřská škola - tvorba projektu a jeho ověření. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy