Mgr. Bc. Veronika Drimlová

Bakalářská práce

Zdravý životní styl u dětí předškolního věku

The Healthy Lifestyle of Preschool Children
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Zdravý životní styl u dětí předškolního věku“ je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Práce obsahuje informace o zdravém životním stylu, programech na podporu zdraví v mateřských školách. Nastíněna je charakteristika předškolního období a vývoje dítěte předškolního věku. Výzkumná část se snaží odpovědět na otázku týkající se návyky dětí předškolního věku v kontextu …více
Abstract:
The bachelor thesis called „The Healthy Lifestyle of Preschool Children“is dividend into two parts – theoretical and practical one. The thesis includes the information about healthy lifestyle, about programmes supporting health in kindergartens. Outlined is the characteristic of the preschool age and development of the preschool child. The practical part is trying to answer the question concerning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta