Bc. Kateřina Šverclová

Bakalářská práce

Hodnocení vlivu teploty na difúzi polárních organických látek do pasivních vzorkovačů na bázi hydrogelu

Assessment of the effect of temperature on diffusion of polar organic substances into hydrogel-based passive samplers
Anotace:
V současné době je znečištění prostředí polárními organickými látkami velký problém. Aniž by si to lidé uvědomovali, denně je do prostředí vypouštěno množství znečišťujících látek, které setrvávají v přírodě a ovlivňují její přirozený chod. Pro kontrolu obsahu těchto nebezpečných látek bylo vyvinuto množství metod monitorování, nejlépe se však osvědčila metoda pasivního vzorkování, kdy je využito samovolné …více
Abstract:
Today, pollution of environment by polar organic substances is a huge problem. Without people realizing it, there are a lot of polluting substances released into the environment every day, which persist in nature and affect its natural functioning. To monitor the content of these hazardous substances, a number of monitoring methods have been developed, but passive sampling method has proven to be successful …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta