Bc. Petra Hrabcová

Master's thesis

Byrokracie jako klasický model řízení veřejné správy

Bureaucracy as a Classical Model of Management in Public Administration
Abstract:
Cílem diplomové práce je zhodnotit byrokracii jakožto klasický model řízení veřejné správy. Součástí práce je definice samotného pojmu byrokracie a začlenění byrokratického řízení v historickém vývoji. Jsou popsány výhody a nevýhody byrokracie a zmíněno její kritické hodnocení. V práci jsou, z důvodů srovnání, uvedeny alternativní koncepce řízení veřejné správy. V závěrečné části práce je zaujato stanovisko …more
Abstract:
The aim of this dissertation is to evaluate bureaucracy as a classical model of public administration. It provides an explanation of the meaning of bureaucracy and where bureaucracy relates to historical process. This thesis portrays advantages and disadvantages of bureaucracy and its critical evaluation. As a result of comparisons, alternative models are mentioned. In final part of the thesis the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta