Ing. Tereza Veldová

Bachelor's thesis

Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace

Product placement and its use in the context of integrated marketing communications
Abstract:
Bakalářská práce Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace se nejprve věnuje vysvětlení obecného pojmu marketing – co znamená a co vše zahrnuje. Klade důraz na nové trendy v marketingové komunikaci, které jsou příbuzné s termínem product placement. Práce definuje product placement jako marketingový nástroj, jeho historii, jeho formy a jeho právní předpisy z hlediska …more
Abstract:
Bachelor thesis Product placement and its use in the context of integrated marketing communication at first focuses on explanation of term marketing in general - what the term means and also theme inclusion. Emphasis on new trends in marketing communication, which are related with the term of product placement. Bachelor thesis defines product placement as a marketing tool, its history, its forms and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: prof. MgA. Jiří Svoboda
  • Reader: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní