Bc. Šárka Divoká

Diplomová práce

Product placement - právní úprava a jeho místo v marketingové komunikaci

Product placement - legislation and its place in marketing communications
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Product placement - právní úprava a jeho místo v marketingové komunikaci“ je analýza komunikačního mixu, vysvětlení a právní úprava pojmu product placement. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku nástrojů marketingové komunikace, vysvětlení, formy a právní úprava product placementu. Praktická část se zabývá porušení právních předpisů v České republice a EU, novými …více
Abstract:
The subjekt of the work „Product placement – legislation and its place in marketing communications“ is an analysis of communications mix, explanation and legislativ of the concept product placement. The theoretic part of the work is focused on characteristics marketing communication tools, explanation, forms and legislation product placement. The practical part deals with infringements in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Kadlecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní