Theses 

Product placement - právní úprava a jeho místo v marketingové komunikaci – Bc. Šárka Divoká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Šárka Divoká

Diplomová práce

Product placement - právní úprava a jeho místo v marketingové komunikaci

Product placement - legislation and its place in marketing communications

Anotace: Předmětem diplomové práce „Product placement - právní úprava a jeho místo v marketingové komunikaci“ je analýza komunikačního mixu, vysvětlení a právní úprava pojmu product placement. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku nástrojů marketingové komunikace, vysvětlení, formy a právní úprava product placementu. Praktická část se zabývá porušení právních předpisů v České republice a EU, novými metodami a praktickými ukázkami. Na závěr je pohled do budoucnosti a doporučení.

Abstract: The subjekt of the work „Product placement – legislation and its place in marketing communications“ is an analysis of communications mix, explanation and legislativ of the concept product placement. The theoretic part of the work is focused on characteristics marketing communication tools, explanation, forms and legislation product placement. The practical part deals with infringements in the Czech Republic and the EU, new methods and practical examples. Finally it is looking to the future and recommendations.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, komunikační mix, product placement, legislativa, porušení legislativy, product placement ve filmu, Marketing communication, marketing mix, legislation, breach legislation, product placement in movies

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Kadlecová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:19, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz