Bc. Ondřej Filip

Bakalářská práce

Mechanismus regulace a význam transkripčního faktoru STAT3 u neurálních kmenových buněk

Mechanisms of regulation and role of transcription factor STAT3 in neural stem cells
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme mechanismu funkce transkripčního faktoru STAT3 a jeho významu pro biologii neurálních kmenových buněk. Transkripční faktor STAT3 má velký význam pro biologii neurálních kmenových buněk, ale přesný mechanismus jeho funkce zůstává nejasný. Tato práce si bere za cíl shrnout informace, které by mohly vést k objasnění jeho přesné biologické funkce v neurálních kmenových …více
Abstract:
In this thesis we study the regulatory mechanisms of transcription factor STAT3 in the context of neural stem cells. Transcription factor STAT3 is very important for neural stem cell biology, however its precise mechanism of regulation remains unclear. This thesis contains a summary of information that could potentially lead to elucidation of its precise function in neural stem cells.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta