Mgr. Petr Elsner

Bakalářská práce

Přístupy pro diferenciaci embryonálních kmenových buněk do neurální linie

Approaches for differentiation of embryonic stem cells into neural lineage
Anotace:
Lidské embryonální kmenové buňky mají jedinečnou vlastnost, která jim umožňuje neomezeně se dělit a produkovat tak všechny somatické buňky. Za příslušných kultivačních podmínek mohou tvořit neurální buňky jako jsou neurony a gliové buňky. Lidské embryonální kmenové buňky jsou prostředkem k porozumění vývoje člověka a i jeho abnormalit, vytváření modelů pro testování nových terapeutických látek a možností …více
Abstract:
Human embryonic stem cells have a unique feature that allows them to divide indefinitely and produce all the somatic cells. Human embryonic stem cells help to understanding the human development, and its abnormalities, creating models for testing new therapeutic agents and the possibility of differentiated cell transplantation. They can generate neural cells such as neurons and glial cells under the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta