Bc. Ondřej Filip

Bachelor's thesis

Mechanismus regulace a význam transkripčního faktoru STAT3 u neurálních kmenových buněk

Mechanisms of regulation and role of transcription factor STAT3 in neural stem cells
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme mechanismu funkce transkripčního faktoru STAT3 a jeho významu pro biologii neurálních kmenových buněk. Transkripční faktor STAT3 má velký význam pro biologii neurálních kmenových buněk, ale přesný mechanismus jeho funkce zůstává nejasný. Tato práce si bere za cíl shrnout informace, které by mohly vést k objasnění jeho přesné biologické funkce v neurálních kmenových …more
Abstract:
In this thesis we study the regulatory mechanisms of transcription factor STAT3 in the context of neural stem cells. Transcription factor STAT3 is very important for neural stem cell biology, however its precise mechanism of regulation remains unclear. This thesis contains a summary of information that could potentially lead to elucidation of its precise function in neural stem cells.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta