Theses 

Role marketingu a public relations v informačně-vzdělávacích aktivitách vysokoškolských knihoven – Bc. Diana Hlubková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Diana Hlubková

Master's thesis

Role marketingu a public relations v informačně-vzdělávacích aktivitách vysokoškolských knihoven

The Role of Marketing and Public Relations within the Informative and Educative Activities of the Universities Libraries

Anotácia: Tématem práce je role marketingu a public relations v informačně-vzdělávacích aktivitách vysokoškolských knihoven. Marketingová teorie je aplikována na prostředí, jehož podstatou je poskytování služeb. Na informační vzdělávání je nahlíženo jako na nezbytnou součást vysokoškolského vzdělávání, kterou je třeba organizovat, plánovat a propagovat. Úspěšná realizace informačního vzdělávání předpokládá segmentaci uživatelů, diferenciaci aktivit na zvyšování informační gramotnosti podle potřeb uživatelů, stanovení standardu poskytovaných služeb, zajištění odborného personálu, propagaci využívající rozmanitých nástrojů public relations s ohledem na cílovou skupinu, komunikaci všech zúčastněných osob a zajištění zpětné vazby umožňující korigování jednotlivých činností. Praktická část práce přináší pohled na marketingovou praxi informačního vzdělávání univerzitních a fakultních knihoven v České republice.

Abstract: The subject-matter of the thesis is the role of marketing and public relations within the informative and educative activities of university libraries. The marketing theory is applied to the environment the substance of which is rendering of services. The information education is perceived as an essential part of academic education which must be organized, planned and promoted. Successful implementation of information education expects the segmentation of the users; the differentiation of activities to increase the information literacy according to user requirements; the determination of the standards of services provided; the provision of professional staff; the promotion using various public relations tools with respect to the target group; the communication of all persons involved; and the provision of feedback facilitating the correction of the separate activities. The practical part of the thesis offers a view of the marketing practice of information education of university and departmental library libraries in the Czech Republic.

Kľúčové slová: marketing, public relations, informační vzdělávání, informační gramotnost, vysokoškolské knihovny, reklama, press relations, marketing služeb, information education, information literacy, university libraries, advertisement, services marketing

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2011
  • Vedúci: Mgr. Petra Hornochová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 5. 2019 09:26, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz