Eva Dosoudilová

Bakalářská práce

Burza cenných papírů Praha - slabiny, přednosti, historie a vývoj

Prague Stock Exchange-Benefits, drawbacks, history and perspectives
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku fungování finančních trhů a zejména Burzy cenných papírů Praha jako největšího organizátora českého kapitálového trhu. V první kapitole jsem se soustředila na vznik a historii světových burz, vysvětluji pojem burza, její význam a funkce v tržní ekonomice. Dále popisuji historii pražské burzy, vývoj po roce 1989 a její současnou strukturu včetně regulace …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2007
  • Vedoucí: Ing. František Nepraš
  • Oponent: Ing. František Šejnoha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS