Ing. Monika Pešková

Bakalářská práce

Finanční analýza firmy ve skupině - Burza cenných papírů Praha, a.s.

Financial Analysis of Corporate Group Prague Stock Exchange, Inc.
Anotace:
K tomu, aby společnost správně fungovala a mohla tak tvořit jednu z předních firem na trhu je zapotřebí kvalitního finančního řízení, jehož nepostradatelnou součástí je finanční analýza. Komplexní posouzení finanční a ekonomické situace podniku je jejím primárním úkolem. Finanční analýza pomocí speciálních postupů a metod ukáže silné a slabé stránky společnosti. Zároveň je schopna odhalit nedostatky …více
Abstract:
In order for society to function properly and could thus form one of the leading companies in the market, there is a requirement of a quality financial management, which includes an essential part - the financial analysis. Its primary task is a comprehensive assessment of the financial and economic situation of the company. The financial analysis shows the strengths and weaknesses of the company by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní