Bc. Martina Pilch

Master's thesis

Emotionen in der Berichterstattung zum Brexit.

Emotion in the news about the Brexit topic.
Abstract:
The diploma thesis focuses on emotions in the Brexit themed newspaper articles, as published by both the tabloid and the broadsheet. The first part explains various types of articles their impact and the role of images in conveying a desired message. Newspapers of various language styles as well as the growing popularity of online media are also described. The second part introduces the concept of …viac
Abstract:
Tématem diplomové práce jsou emoce v novinových článcích na téma Brexit, které pocházejí jak z bulvárního tisku, tak ze seriózních deníků. V první části práce jsou popsány jednotlivé druhy novinových článků, jejich funkce a role obrázků. Také jsou popsána jazyková specifika a rostoucí obliba online médií. Druhá část je již zaměřená na seznámení se s pojmem emoce, přiblížením tématu Brexit a krátké …viac
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/penyi/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedúci: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. phil. Martin Maurach

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě