Mgr. Alena Pastuchová

Rigorózní práce

Vliv těžkých kovů na sekvenčně specifickou vazbu proteinů p63 a p73 k DNA

Influence of heavy metals on sequence specific DNA binding of proteins p63 and p73
Anotace:
Mezi typické vlastnosti všech tří členů rodiny p53 (proteiny p53, p63 a p73) patří schopnost specifického rozpoznání cílových sekvencí na DNA. Vazba na DNA je nezbytná k funkci proteinů jako nádorových supresorů. Bylo zjištěno, že ionty těžkých kovů mohou ovlivnit konformaci p53 a jeho sekvenčně-specifickou vazbu k DNA, a potlačit tak jeho odpověď na poškození DNA. U iontů kadmia, kobaltu i niklu bylo …více
Abstract:
Typical properties of all three p53 family members (p53, p63 and p73 proteins) include the ability to specifically recognize the target sequences on DNA. Binding to DNA is essential for the proteins function as tumor suppressors. It has been found that heavy metal ions can influence the p53 conformation and its sequence-specific binding to DNA, thus suppressing its response to DNA damage. The cadmium …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2018
  • Oponent: Mgr. Karel Lacina, Ph.D., Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta