Ing. Jan Pokluda

Diplomová práce

Schizofrenie v diskurzu laiků a osob s diagnózou

Schizophrenia in the discourse of laymen and people with diagnosis
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá zmapováním diskurzů o schizofrenii v našem prostředí. V teoretické části jsou shrnuty nejčastější diskurzy o schizofrenii a dále je zde popsána použitá metoda – diskurzivní analýza. V rámci praktické části byly prováděny rozhovory o schizofrenii s laiky a s lidmi s diagnózou. Přepsané rozhovory byly následně analyzovány jedním z přístupů diskurzivní analýzy – kritickou diskurzivní …více
Abstract:
This work deals with the mapping of schizophrenic discourses in our area. The most frequent schizophrenic discourses and the method used – discursive analysis are summarized in the theoretical part. The interviews about schizophrenia were conducted with laymen and also people with diagnosis. Transcribed interviews were subsequently analysed by one of the discursive analysis approach – critical discursive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta