Bc. Petr MUSIL

Master's thesis

Marketingové komunikace při zavedení nového produktu na trh - nový programový blok rozhlasové stanice Frekvence 1 - Ráno začíná v osm

Marketing communications for the introduction of new product on the market - a new program block The Frekvence 1 of a radio station - morning begins at eight
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá charakteristikou marketingových komunikací rádia Frekvence 1 při zavedení nového produktu na trh v letech 2009 a 2010. Novým produktem je v tomto případě pořad ?Den začíná v osm.? Autor popisuje u nového produktu okolnosti, které vedly k jeho vytvoření, měly vliv na jeho vývoj a formovaly ho v průběhu dvou let. Jsou zde vysvětleny základní principy a trendy, doprovázející …viac
Abstract:
The master thesis discusses the characteristics of marketing communications, radio frequency in the introduction of a new product to market in 2009 and 2010. New product in this case show, "The day starts at eight." The author describes the new product, the circumstances of Sciences-ly to its creation, should influence its development and formed it over two years. There are explained basic principles …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Identifikátor: 18587

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUSIL, Petr. Marketingové komunikace při zavedení nového produktu na trh - nový programový blok rozhlasové stanice Frekvence 1 - Ráno začíná v osm. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe