Bc. Jitka Gűttnerová

Diplomová práce

EFL learners' attitudes towards non-native speakers' accents in the Czech Republic

EFL learners' attitudes towards non-native speakers' accents in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce zkoumá užívání anglického jazyka v roli lingua franca mezi mluvčími různých mateřských jazyků a jejího vlivu na charakter jazyka, jeho mluvčí a studenty. Pro výuku angličtiny práce navrhuje alternativní přístup, který není orientovaný na normy rodilých mluvčích. Účelem této studie bylo zjistit, zda by navrhovaný způsob pojetí angličtiny jako globálního jazyka uspokojil nároky studentů …více
Abstract:
The thesis explores the use of the English language as a lingua franca among speakers of different native languages and its implications on the character of the language, its speakers, and the learners. An alternative approach towards a less native-speaker oriented norms for language instruction is proposed. The purpose of this study was to determine whether the proposed orientation towards a more …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy