Martin Kräussl

Bakalářská práce

The modal verb may – its usage and meanings in contemporary British and American English based on corpus analysis

The modal verb may – its usage and meanings in contemporary British and American English based on corpus analysis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá modálním slovesem may a významy, které toto sloveso vyjadřuje v současné britské a americké angličtině. Cílem této práce je zjistit procentuální zastoupení jednotlivých významů slovesa may v současné britské i americké angličtině a přispět k diskuzi o tom, jak toto sloveso vnímat s ohledem na jeho sémantiku. Teoretická část stručně představuje modalitu jako takovou a …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with modal verb may and the meanings which this verb expresses in contemporary British and American English. This thesis aims to ascertain the occurrence of each individual modal meaning of may in both contemporary British and American English, and to contribute to the debate of how this modal verb should be perceived in contemporary English when it comes to its semantics …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College