Mgr. Eva Šolcová

Diplomová práce

Scaffolding strategies in CLIL history lessons: A Case Study

Scaffolding strategies in CLIL history lessons: A Case Study
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza implementace podpůrných strategií ve výuce dějepisu s použitím metody CLIL. V teoretické části jsou vymezeny ústřední principy CLIL a je představena skupina podpůrných strategií, která napomáhá studentům v učení. V práci je rovněž analyzován vzájemný vztah CLIL a dějepisu. Empirická část je založena na případové studii aplikace CLIL v hodinách dějepisu …více
Abstract:
The main aim of the Thesis is to provide an analysis of the implementation of scaffolding strategies in CLIL history classes. The Theoretical part defines the core principles of CLIL and introduces scaffolding strategies as a group of supporting strategies that make learning possible. The thesis also analyses the interconnection of CLIL and history. The Empirical part is based on a case study of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta