Miroslav KOPÁČEK

Diplomová práce

Regionální analýza volebního chování obyvatel Ústeckého kraje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Regional analysis of the voting behavior of the inhabitants of the Ústí nad Labem Region in the elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic
Anotace:
V práci jsou analyzovány výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mezi lety 1996 a 2013 v Ústeckém kraji, a to hlediska kraje jako celku, okresů a velikostních kategorií obcí dle počtu voličů. Hlavním zaměřením práce je rozbor volební účasti a výsledků politických stran, které měly po volbách zastoupení v Poslanecké sněmovně. Jednotlivé výsledky za obce jsou korelovány s místně …více
Abstract:
The thesis analyses the results of the elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic between 1996 and 2013 in the Ústí nad Labem Region in terms of the region as a whole, and of districts and size categories of municipalities according to the number of voters. The main focus of this work is the analysis of voter turnout and the results of the political parties represented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Bc. Šárka Palcrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPÁČEK, Miroslav. Regionální analýza volebního chování obyvatel Ústeckého kraje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická