BcA. Zuzana Vrajíková

Diplomová práce

Výkonnostní reklama na Facebooku a její využitelnost v kulturním sektoru

Performance advertising on Facebook and usability in cultural sector
Anotace:
Práce se zabývá výkonnostní reklamou na sociální síti Facebook. Snaží se poukázat na využitelnost a možnosti těchto nástrojů v kulturním sektoru. V závěru demonstruje využitelnost na datech z kampaně pro festival Divadelní svět Brno.
Abstract:
Thesis is about performance marketing on social network Facebook. Deals with usability of this tools in cultural sector. The last chapter contains a case study based on data from campaign for festival Theatre world Brno 2016.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: MgA. Tomáš Cafourek
  • Oponent: Mgr. Vít Kouřil, doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/b59gk/