Václav DVOŘÁK

Bachelor's thesis

Regulace hazardního hraní ve vybraném územně samosprávném celku

Regulation of gambling in a selected territorial self-governing unit
Anotácia:
Regulace hazardního hraní je v pravomoci obcí. Tvorba regulačních opatření směřujících k omezení hazardního hraní ovlivňuje nabídku hazardu a rozpočtové příjmy a výdaje rozpočtových jednotek. Předkládaná práce se zabývá problematikou regulace hazardního hraní ve vybraném územně samosprávném celku. V teoretické části jsou vymezeny základní právní instituty v oblasti regulace hazardních her. Praktická …viac
Abstract:
Regulation of gambling is in the competence of municipalities. Creating regulatory measures to limit gambling affects gambling, budget and fiscal expenditures. The thesis examines the topic of regulation of gambling in a selected territorial self-governing unit. The theoretical part defines the basic legal institutes in the field of gambling regulation. The practical part of this thesis analyses the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁK, Václav. Regulace hazardního hraní ve vybraném územně samosprávném celku. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Public Administration