Bc. Petr Bohinský

Diplomová práce

Finanční a nefinanční faktory ovlivňujíci výkonnost podniku

Financial and non-finacial factors affecting business performance
Anotace:
Tématem diplomové práce je porovnání výkonnosti podniku PCO – hlídací služba, s.r.o. v období 2012 – 2016 z pohledu finančních a nefinančních faktorů. Finanční faktory jsou analyzovány jak pomocí klasických, tak i moderních ukazatelů. Nefinanční ukazatele jsou hodnoceny pomocí metody BSC a EFQM. Cílem práce je vyhodnotit vliv těchto faktorů a navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení výkonnosti podniku …více
Abstract:
The topis of this thesis is to compare the performance of the company PCO – hlídací služba, s.r.o. in terms of financial and non-financial factors in the period 2012-2016. Financial factors are analysed using both classical and modern indicators. Non-financial indicators are evaluated using the BSC and EFQM method. The aim of the thesis is to evaluate the influence of these factors and to propose measures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kateřina Kalinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní